برای مشاوره رایگان این ناحیه را لمس کنید. (تلفن 4 رقمی 000000000000)

اتوبار باربری

مشخصات و کد باربری ظرافت بار

مدیریت باربری : آقای ایرج ناصری 

کد شناسایی از وزارت صنعت ، معدن و تجارت : ۶۰۲۳۱۱

کد شناسایی صنفی : ۰۴۵۸۶۵۲۴۶۲

عضو رسمی اتحادیه  نظارت استان تهران

عضو رسمی اتحادیه نظارت بر سازمان صنفی کشور

 دفتر مرکزی : تهران ، فرحزاد ، کوچه سرو ، خیابان امام زاده داود ، پلاک ۲۲۸ ، طبقه همکف