برای مشاوره رایگان این ناحیه را لمس کنید. (تلفن 4 رقمی 000000000000)

باربری اتوبار دروس

مشخصات و کد باربری ظرافت بار

مدیریت باربری : آقای ایرج ناصری 

شناسه آیسیک : ۶۰۲۳۱۱

شناسه صنفی : ۰۴۵۸۶۵۲۴۶۲

عضو رسمی کمیسیون نظارت صنفی تهران

عضو رسمی کمیسیون نظارت بر سازمان صنفی کشور

 دفتر مرکزی : تهران ، فرحزاد ، کوچه سرو ، خیابان امام زاده داود ، پلاک ۲۲۸ ، طبقه همکف