برای مشاوره رایگان این ناحیه را لمس کنید. (تلفن 4 رقمی 000000000000)

باربری اتوبار هروی

مشخصات و کد باربری ظرافت بار

مدیریت باربری : آقای ایرج ناصری 

کد شناسه صنفی : ۰۴۵۸۶۵۲۴۶۲

شناسه آیسیک : ۶۰۲۳۱۱

عضو رسمی کمسیون نظارت استان تهران

عضو رسمی کمیسیون نظارت بر سازمان صنفی کشور

 دفتر مرکزی : تهران ، فرحزاد ، کوچه سرو ، خیابان امام زاده داود ، پلاک ۲۲۸ ، طبقه همکف